top of page

Investujte
do budoucnosti

Zlato s jistotou

Gold 1 kg

Velmi konzervativní produkt pro klienty preferující nízké riziko s garantovaným výnosem!

Prodej zboží s garancí zpětného odkupu v předem stanovený čas za předem stanovenou cenu.

Základní charakteristika:

  • ​Klient si zvolí výši obchodované sumy a termín, kdy dojde k zpětnému odkupu.

  • Na délce kontraktu závisí zhodnocení 4-5,5%.

  • Co do výše sumy není horní limit omezen, obchoduje se od 100.000 Kč výše, možno i v měně EUR a USD.

  • Při uzavření obchodu je klientům předán do jejich fyzického vlastnictví zlatý slitek.

  • Na konci kontraktu je zlatý slitek od klienta zpětně odkoupen za předem stanovenou cenu, která je uvedena v kupní smlouvě.

  • Bez poplatků za sjednání a uzavření smlouvy.

  • Čisté zhodnocení bez zdanění.

Valcambi-100-2.png
bottom of page